ARCHIWUM

 

24-27.10.2015 - Węgry - Wyjazdowe szkolenie prezesów

 

 18.04.2015r. - Relacja z manifestacji w Warszawie

 

 

19 listopad 2008 - Warszawa. Pikieta przed gmachem Sejmu RP. Związkowcy domagali się wcześniejszych emerytur dla nauczycieli. Protestowali także przeciwko niekorzystnym zmianom w ustawie o systemie oświaty. zdjęcia ...

22 października 2008 - Rzeszów. Podczas związkowego Święta Edukacji Narodowej kol. Wiesław Wawrzaszek został odznaczony przez Mirosława Karapytę Wojewodę Podkarpackiego - Brązowym Krzyżem Zasługi nadanym przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego   zdjęcia ... 

Wyniki referendum strajkowego w poszczególnych szkołach Gminy Rakszawa

Zestawienie frekwencji w strajku - 27.05.2008 (Gmina Rakszawa) (poszczególne województwa)

WCZEŚNIEJSZE EMERYTURY !!!!

Informacja z przebiegu pikiety ZNP przed Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie- 25.10.2007

15.X.2007 - Pismo do Wójta Gminy Rakszawa w sprawie negocjacji dodatków do wynagrodzeń na 2008 r.

15.X.2007 - Pismo do Wójta Gminy Rakszawa dotyczące bieżących spraw pracowników oświaty. 

29.II.2008 - Pismo do Wójta Gminy Rakszawa w sprawie wychowawstwa dla nauczycieli przedszkoli

VIII. 2005 - Strategia rozwoju edukacji na lata 2007-2013  

22..VIII.2005 - Opinia ZNP w sprawie "Strategii rozwoju edukacji na lata 2007-2013" 

II.2006 - Wcześniejsza emerytura   

8.II.2006 - Pismo Dyrektora Zespołu Szkół Tekstylno-Gospodarczych w Rakszawie w sprawie naboru uczniów    

III.2006 - Artykuł pracowników szkół - "Oświata w Gminie Rakszawa"   

2.III.2006 - Odpowiedź GCP  na temat statusu pracowników niepedagogicznych szkół oraz waloryzacji ich  płac.   

27.III.2006 - Pismo do Skarbnika Powiatu Łańcuckiego w związku z planowanym przekazaniem przez Radę Powiatu ZSTG im B. Żardeckiego Gminie Rakszawa i  odpowiedź na pismo.  

3.III.2006 - Pismo do Starosty Powiatu Łańcuckiego w związku z planowanym przekazaniem przez Radę Powiatu ZSTG im B. Żardeckiego Gminie Rakszawa i odpowiedź na to pismo.  

6.IV.2006 - Podziękowanie  Pani Komisarz od Zarządu Oddziału. 

28.IV.2006 - Pismo do  Pani Komisarz w sprawie waloryzacji płac pracowników administracji i obsługi szkół.

23.V.2006 - Wyniki wyborów Oddziału Rakszawa -kadencja 2006-2010

20.X.2006 Podziękowanie Pani Komisarz M. Kuli 

30.IX.2006 Rzeszów- Okręgowa Konferencja Delegatów ZNP

VIII 2006 - Podwyżki dla nauczycieli

26.02.2007 Wniosek o nowelizacje uchwały Rady Gminy w sprawie regulaminów wynagradzania nauczycieli - dodatek funkcyjny dla dyrektorów i przywrócenie dodatku za wychowawstwo dla nauczycieli przedszkola i oddziałów przedszkolnych. 

Informacja w sprawie wychowawstwa dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 29 listopada 2006 r. w sprawie wychowawstwa dla nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

  4.I.2007- Stanowisko związku w sprawie wysokości dodatków, średniego wynagrodzenia nauczycieli, dodatku za wychowawstwo w przedszkolach i wynagrodzenia za dni wolne od pracy.

XI.2006 -Wójt Gminy Rakszawa Maria Kula - podziękowanie za poparcie w wyborach

17.XI.2006 - Pismo do Urzędu Skarbowego w Łańcucie w sprawie podatku od bonów towarowych 

3.XI.2006 Posiedzenie Zarządu Oddziału - propozycje dodatków do wynagrodzeń nauczycieli i inne sprawy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót do strony głównej